Về đặt hàng/ Khi nào tôi nhận được đơn đặt hàng?

Mặc dù hầu hết đơn đặt hàng đều được giao đúng hẹn, nhưng đơn đặt hàng của bạn có thể bị chậm trễ trong việc vận chuyển hoặc vì nhiều lý do nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi (Nghỉ lễ, thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh,…). Tất cả thời gian giao hàng là ước tính và không được đảm bảo. Hàng đặt là sản phẩm chúng tôi vận chuyển từ quốc tế để về đến Việt Nam. Sau khi chúng tôi nhận tại Việt Nam sẽ tiến hành xác minh chính hãng để giao đến bạn. Thời gian giao hàng từ 2-4 tuần. Hàng sẵn là sản phẩm đã được xác minh chính hãng và đang nằm tại kho của chúng tôi. Thời gian giao hàng trong 24h ở nội thành Hà Nội và từ 3-5 ngày với tỉnh thành khác. Hàng ký gửi là sản phẩm mà những đối tác từ khắp Việt Nam tin tưởng và giao phó cho chúng tôi. Đối tác sẽ có tối đa 36h kể từ sau thông báo để bắt đầu gửi hàng đến chúng tôi. Sau khi chúng tôi nhận hàng sẽ tiến hành xác minh chính hãng và đúng như mô tả để giao đến bạn. Thời gian giao hàng từ 7-10 ngày.

Không thấy thông tin cần tìm? | Gửi yêu cầu hỗ trợ