Balenciaga Logo Print (4 Card Slot) Card Holder Black/White - 2.9H 3.9W

SKU: 2.9H 3.9W Tình trạng: Mới

4.300.000 VNĐ

Giá thấp nhất

Mô tả sản phẩm
Please Note: Dust bag and box are not required for this accessory.